Home MFN News Items Novotek AB: Styrelseledamot i Novotek avgår från styrelsen
,

Novotek AB: Styrelseledamot i Novotek avgår från styrelsen

Novotek AB ("Novotek" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelseledamoten Claes Lindqvist avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga rättsskäl utan koppling till Novotek eller dess verksamhet.

Enligt Novoteks bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Efter att Claes Lindqvist lämnar styrelsen kommer den att bestå av fyra ledamöter och därmed fortsatt uppfylla kraven i bolagsordningen

2021-11-01

För ytterligare information kontakta
Tobias Antius CEO och verkställande direktör 
040316915, 0736338915 
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson CFO 
040316932, 0736338932 
jonas.hansson@novotek.com
 


Dokument: Novotek AB: Styrelseledamot i Novotek avgår från styrelsen

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1245223

Novotek AB / 72 Ändring av styrelse/ledning/revisor

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1245223  01.11.2021 

Fler mfn_news