Home MFN News Items Novotek: Årsredovisning 2016 publicerad
,

Novotek: Årsredovisning 2016 publicerad

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan ( https://www.novotek.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma ) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 8 maj tillgänglig.

För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 10:50 CET.

Fler mfn_news