Home MFN News Items Novotek: Årsredovisning 2017 publicerad
,

Novotek: Årsredovisning 2017 publicerad

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.se. På hemsidan (https://www.novotek.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemma) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 9 maj tillgänglig.

För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, jonas.hansson@novotek.com

Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 14:15 CET.

Fler mfn_news