Home MFN News Items Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland
,

Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland

Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland

Novotek AB ("Novotek" eller "Bolaget") har idag förvärvat 40 % av aktierna i TG alpha GmbH ("TG") från ProtectEM GmbH. Ett optionsavtal har även ingåtts med en nuvarande aktieägare i TG, enligt vilket Novotek har rätt men ingen skyldighet att stegvis under perioden 2025 till 2028 förvärva ytterligare totalt 16 % av aktierna i TG. 

Investeringen i TG är en investering som sker för att kunna öka takten i tillväxten i TG och sker i samförstånd med den andra huvudägaren T&G Automation (Taschek & Gruber Automatische DatenverarbeitungsgmbH) i Österrike. Även delar av personalen i TG är delägare i TG.

TGs verksamhet bedrivs i Tyskland och påminner starkt om Novoteks verksamhet med gemensamma huvudleverantörer.

Köpeskilling för 40 % av aktierna uppgår till ca 0,2M EUR. Förvärvet förväntas inte ha någon betydande påverkan på Novoteks omsättning, resultat eller finansiella ställning.

"Investeringen i TG är en mindre investering och bolaget har idag en växande men blygsam verksamhet. Investeringen innebär en geografisk utvidgning i ett för oss intressant land och vi ser bra möjligheter att tillsammans med övriga delägare i TG bygga upp en robust verksamhet. Dessutom har bolaget ett par projekt inom Cyber Security som vi ser som mycket intressanta." säger Tobias Antius, koncernchef Novotekgruppen.

För ytterligare information kontakta:  
Tobias Antius CEO och verkställande direktör  
040‐316915, 073‐6338915  
tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson CFO  
040‐316932, 073‐6338932  
jonas.hansson@novotek.com
 


Dokument: Novotek förvärvar aktier i bolag i Tyskland

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1229143

Novotek AB / 436 Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.
Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1229143  26.08.2021 

Fler mfn_news